Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.4 Terminologie uitvoeringsregelingen

Aanwijzingen voor de regelgeving

Voor de terminologie van een uitvoeringsregeling wordt aangesloten bij die van de regeling waarop zij is gebaseerd.

Toelichting

Dit geldt ook voor de structuur van uitvoeringsregelingen: zie aanwijzing 3.63. Zie tevens de aanwijzingen 2.34, 3.63 en 5.3.