Ministerie van Justitie en Veiligheid

Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

U heeft toegang tot het openbare deel

Wat betekent dit?

InformatieOver het KCWJ

Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) ondersteunt juristen bij de Rijksoverheid bij het maken van wetgeving, Wob-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures en meer.

Vragen van burgers over individuele zaken worden niet in behandeling genomen, omdat onze expertise daar niet ligt. Voor dergelijke vragen kunt u contact opnemen met Het Juridisch Loket.

Voor vragen over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid kunt u contact opnemen met het Loket Informatie Rijksoverheid.

Het KCWJ is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, als onderdeel van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken.

AppZetelverdeler app

De Zetelverdeler KCWJ app is kosteloos beschikbaar voor download op een iPhone en Android telefoon. Lees meer

Sociale mediaSociale media

LinkedIn