Ministerie van Justitie en Veiligheid

Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

U heeft toegang tot het openbare deel

Wat betekent dit?

InformatieOver het KCWJ

Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) ondersteunt juristen bij de Rijksoverheid bij het maken van wetgeving, Wob-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures en meer.

Vragen van burgers en organisaties buiten de Rijksoverheid worden niet in behandeling genomen. Zij kunnen contact opnemen met Het Juridisch Loket of Loket Informatie Rijksoverheid.

Het KCWJ is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, als onderdeel van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken.

VacaturesVacatures

AppZetelverdeler app

De Zetelverdeler KCWJ app is kosteloos beschikbaar voor download op een iPhone en Android telefoon. Lees meer

Sociale mediaSociale media

LinkedIn