Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 2.34 Beperkt aantal uitvoeringsregelingen

Aanwijzingen voor de regelgeving

Indien een regeling voorziet in de verplichting of de bevoegdheid tot het vaststellen van uitvoeringsregelingen, wordt ter uitvoering van de hogere regeling zo mogelijk één algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling vastgesteld.

Voorbeelden