Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Contact

Contact

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken.

Algemeen e-mailadres KCWJ 

Het KCWJ ondersteunt juristen bij de Rijksoverheid bij het maken van wetgeving, Wob-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures en meer.
info@kcwj.nl

Vragen van burgers over individuele zaken worden niet in behandeling genomen, omdat onze expertise daar niet ligt. Voor dergelijke vragen kunt u contact opnemen met Het Juridisch Loket.

Voor vragen over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid kunt u contact opnemen met het Loket Informatie Rijksoverheid.

Postadres 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
Toren Noord, 13e verdieping
Postbus 20301
2500 EH  Den Haag 

Bezoekadres 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
Toren Noord, 13e verdieping
Turfmarkt 147
2511 DP  Den Haag