Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Privacy

Inhoudsopgave 

Registratie persoonsgegevens 

De gegevens van bij het KCWJ geregistreerde wetgevingsjuristen en overheidsjuristen worden opgenomen in de adresgids Wie Weet Wat op de KCWJ site. Deze adresgids is alleen te raadplegen door collega-juristen waarvan de gegevens ook zijn opgenomen. 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de registratie van persoonsgegevens door het KCWJ aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het KCWJ deelt uw gegevens niet zonder uw toestemming met andere organisaties.

Terug naar boven

Cookiebeleid van het KCWJ 

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Wij zijn daarom verplicht om aan iedere bezoeker van deze website toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. De website van het KCWJ maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor een online gebruikersenquête of een verzoek tot het bijwerken van uw gegevens. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan het KCWJ zelf. 

Terug naar boven

Wat zijn cookies en waar dienen ze voor? 

Cookies zijn kleine computerbestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op, zoals bijvoorbeeld naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen uw voorkeuren in interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment verwijderen via uw browser. 

Terug naar boven

Welke cookies gebruikt kcwj.nl? 

Deze website maakt gebruik van cookies voor onderzoek naar websitegebruik. De cookies geven algemene informatie over wat u doet op de website. Welke pagina's bezoekt u, in welke volgorde en welke zoektermen gebruikt u? Met deze gegevens zijn webstatistieken te maken die ons helpen om de website nog gebruiksvriendelijker en beter te maken. Nogmaals: deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze zijn niet te herleiden naar wie u bent. De website van het KCWJ verzamelt de gegevens met het statistieken programma Piwik.

Vergelijkbaar zijn cookies die we incidenteel gebruiken om online enquêtes te houden. Bezoekers worden dan slechts één keer gevraagd of zij willen deelnemen aan een gebruikersonderzoek. Als u beschikt over een KCWJ account, dan zal u incidenteel worden gevraagd uw gegevens bij te werken. 

Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik geen cookies accepteer? 

Op kcwj.nl heeft u de keuze om cookies te accepteren of dit niet te doen. In beide gevallen wordt u doorgeleid naar de website van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken en wordt u de toegang niet ontzegd. Wanneer u cookies niet accepteert, zal de website nog steeds volledig functioneren. Het KCWJ krijgt dan echter geen waardevolle inzichten in het gebruik van de website om deze verder te verbeteren. Wij stellen het uiteraard op prijs als u wel toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.  

Terug naar boven

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet 

 1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker:
  a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en
  b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.
  Een handeling als bedoeld in de aanhef, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk gegevens worden opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen gegevens.
 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met als uitsluitend doel:
  a. de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of
  b. de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is.
 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie nadere regels worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van bestuur. 

Terug naar boven