Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Verhouding tot nationale regelgeving

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Verhouding tot nationale regelgeving

In deze paragraaf duid je aan hoe het voorstel past binnen het geldende rechtssysteem en binnen de aanpassingen van het recht die al in voorbereiding zijn (Ar 4.43, onder f).

Terug naar boven

Aanduiding van de betreffende kaders

  • Verhouding tot bestaande regelgeving en algemene wetten (bijv. Algemene wet bestuursrecht Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wet bescherming persoonsgegevens, Gemeentewet, en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Zie 6.2.4 Algemene nationale wetgeving in het IAK voor een overzicht van algemene wetten en zie Ar 2.46 over motivering van afwijking van algemene wetten.
  • Verhouding tot toekomstige regelgeving en relatie met ander kabinetsbeleid.

Terug naar boven

Aandachtspunten bij de beschrijving

  • Betreft de voorgenomen regelgeving een aanvulling op bestaande regelgeving?
  • Motiveer de keuze van de overheidslaag waaraan bevoegdheden zijn toegedeeld (Ar 4.43, onder g).

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting
6. Wat is het beste instrument?6.2 Rechtmatigheid

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019