Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Toezicht en handhaving

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Toezicht en handhaving paragraaf

In deze paragraaf duid je aan op welke wijze de handhaving en het toezicht op de naleving is ingericht (Ar 5.35 e.v.).

Terug naar boven

Aandachtspunten bij de beschrijving

  • Hoe en door wie wordt toezicht gehouden? Beschrijf dit ook als er niets aan het toezicht verandert.
  • Wat heeft de toezichthouder nodig aan mensen, middelen en bevoegdheden om de nieuwe (of aangepaste) taak uit te voeren?
  • Worden de toezichtskosten doorberekend aan de onder toezicht gestelden? (Zie het rapport Maat houden, Onderwerp Maat houden)
  • Wat zijn de handhavingsaspecten van de regeling, zoals de keuze van het handhavingsstelsel en de mate waarin te verwachten is dat de toepassing van de regeling aanleiding geeft tot conflicten? (Ar 4.43, onder c)
  • Wat zijn de verwachtingen van de nalevingbereidheid?
  • Welk sanctiestelsel (bijv. via het bestuursrecht of het strafrecht) is gekozen en waarom? (Zie Ar 2.7 en de nota keuze van sanctiestelsel)
  • Wat is de boetehoogte en hoe is deze bepaald? (Zie Ar 5.43 en de boetewijzer voor het bepalen van de maximumboete in wetgeving)

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting
6. Wat is het beste instrument?6.5 Uitvoerbaarheid

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 7-11-2018