Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanbiedingsformulier voor voorportalen, ministeriele commissies, onderraden en (rijks)ministerraad

Draaiboek voor de regelgeving

Aanbiedingsformulier voor voorportalen, ministeriele commissies, onderraden en (rijks)ministeraad (alleen beschikbaar voor medewerkers van de Rijksoverheid)

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018