Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 13 (Harmonisatie van wetgeving; interdepartementale gremia)

Draaiboek voor de regelgeving

Het Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ) fungeert als adviseur van de Commissie voor Bestuur en Justitie (CBJ). Het IOWJZ heeft drie subcommissies: Ten eerste het Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB). Het IWB heeft taken op het gebied van harmonisatie en wetgevingsbeleid. Voor inlichtingen en suggesties met betrekking tot harmonisatie van wetgeving kan men zich wenden tot de departementale IWB-vertegenwoordigers of tot de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ten tweede de Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA). Doel van de CBA is de deskundigheid van de departementen op bedrijfsjuridisch advies te bundelen en de consistentie van de
advisering binnen de rijksoverheid te bevorderen en te voorzien in algemene juridische voorwaarden waaronder de rijksoverheid haar goederen en diensten inkoopt. Ten derde is er het interdepartementaal hoofdenoverleg juridische zaken (IHJZ). Over de werkwijze van het IOWJZ leest men op de site van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken.

Laatst gewijzigd op: 22-8-2018