Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 54 (Nota van verbetering)

Draaiboek voor de regelgeving

Bij de in nr. 51 genoemde controle kunnen in het vervaardigde kamerstuk van het wetsvoorstel afwijkingen worden ontdekt ten opzichte van de ingediende tekst. Ook andere Kamerstukken, zoals memories van toelichting of nota's van wijziging, die niet ter controle aan het ministerie zijn voorgelegd, kunnen drukfouten bevatten.

Het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer beschikt over de mogelijkheid om in strikt noodzakelijke gevallen zulke drukfouten in Kamerstukken te herstellen via een nota van verbetering (of bij een groot aantal drukfouten, een herdruk). Van een nota van verbetering of herdruk kan allen sprake zijn als het gaat om het herstellen van afwijkingen tussen de ingediende en de vervaardigde tekst van een kamerstuk. (zie ook de toelichting bij Ar 6.27). De nota van verbetering wordt dus niet gebruikt voor het herstellen van kennelijke missstellingen in het voorstel zoals dat aan de Tweede Kamer is gezonden. Dergelijke wijzigingen kunnen door de betrokken bewindspersoon bij nota van wijziging worden aangebracht.

Voor de afwegingen voor het uitbrengen van een nota van verbetering naar aanleiding van de controle bedoeld onder nr. 51, wordt naar dat nummer verwezen. Verder zal het Bureau Wetgeving bij drukfouten in toelichtende stukken (bijv. de memorie
van toelichting) alleen overgaan tot het uitbrengen van een nota van verbetering (of een herdruk) als het storende fouten betreft en de verbetering noodzakelijk is voor een goed begrip van de stukken. Hiertoe kan contact worden opgenomen met het
Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer.

Nota’s van verbetering of hervervaardigen van Kamerstukken kunnen slechts worden verzorgd door het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer: ministeries kunnen hiertoe niet zelfstandig overgaan.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018