Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzingen voor de regelgeving

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

wet

11e wijziging Aanwijzingen voor de regelgeving

Het ontwerpbesluit houdende de elfde wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving is in voorbereiding. De inwerkingtreding van de elfde wijziging is voorzien na de zomer 2020.

10e wijziging Aanwijzingen voor de regelgeving

De Aanwijzingen voor de regelgeving vormen het kader dat wetgevingsjuristen van de centrale overheid in acht horen te nemen bij het opstellen van regelgeving.

De huidige aanwijzingen zijn op 1 januari 1993 (Stcrt. 1992, 230) voor het eerst vastgesteld en nadien regelmatig gewijzigd. De 10e wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) is op 1 januari 2018 (Stcrt. 2017, 69426) in werking getreden. Dat is exact 25 jaar geleden sinds de eerste versie van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Deze aanwijzingen gelden met ingang van 1 januari 2018. Dat betekent dat bij ontwerpregelingen die worden opgezet vanaf deze datum de nieuwe aanwijzingen in acht genomen horen te worden. De met dit besluit doorgevoerde wijzigingen zijn echter niet van dien aard dat het nodig zou zijn om regelingen die reeds eerder in procedure zijn gebracht, aan te passen aan deze nieuwe aanwijzingen. Dat is slechts anders bij aanwijzingen die de neerslag vormen van eerder reeds vastgesteld regelgevingsbeleid (bijvoorbeeld aanwijzing 9.5 over lastenluwe implementatie). Deze regels golden derhalve al en de opname in de Aanwijzingen is in feite slechts een codificatie van reeds geldend beleid.

Op deze website zijn de Aanwijzingen voor de regelgeving te raadplegen en verrijkt met interne en externe hyperlinks. Dit houdt in, dat de genoemde wetten en aanwijzingen aanklikbaar zijn en direct te raadplegen. In de rechterkantlijn kan via 'zoek op nummer' direct een nummer van de Aanwijzingen gevonden worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep Aanwijzingen voor de regelgeving via aanwijzingen@kcwj.nl.

Laatst gewijzigd op: 9-7-2020