Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 7.21 Termijn indiening memorie van antwoord Eerste Kamer

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

  1. Een memorie van antwoord op een voorlopig verslag van de Eerste Kamer wordt uiterlijk veertien dagen vóór de beoogde datum van openbare behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ingediend.
  2. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn in overleg met de griffie van de Eerste Kamer worden afgeweken.