Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 4.51 Vermelding vindplaatsen

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Verwijzing in een toelichting naar andere stukken geschiedt door een nauwkeurige aanduiding van de vindplaats.

Toelichting

Zie ook de aanwijzingen 3.37 tot en met 3.46 en 3.50.