Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.6 Woordenlijst Nederlandse Taal

Aanwijzingen voor de regelgeving

De Woordenlijst Nederlandse Taal wordt gevolgd, tenzij woorden die uit vreemde talen afkomstig zijn of van vreemde talen zijn afgeleid, de bedoeling duidelijker weergeven dan Nederlandse woorden en in het spraakgebruik ingang hebben gevonden.