Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Trefwoord: Machtigingsbepaling voor uitvoeringsbesluiten