Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Terugwerkende kracht

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

 

Terughoudendheid bij gebruik van terugwerkende kracht is geboden. Bij wijze van uitzondering kan terugwerkende kracht aan belastende maatregelen in de volgende gevallen nodig zijn: • Omvangrijk misbruik of oneigenlijk gebruik van een regeling

 • Herstel van een omissie

 • Plotseling acuut probleem dat een snelle voorziening vereist

 • Tenietdoen aankondigingseffect
  Hiermee wordt bedoeld dat doelgroepen van de regeling (op ongewenste wijze) anticiperen op de naderende regelgeving


Aandachtspunten bij het formuleren van terugwerkende kracht bepalingen zijn: • Periode van terugwerkende kracht zo kort mogelijk houden

 • Bij de vaststelling rekening houden met het kenbaarheidsvereiste
  Het kenbaarheidsvereiste houdt in dat terugwerkende kracht slechts mogelijk is tot het tijdstip waarop de betrokkenen redelijkerswijs kan worden gevergd dat zij, voorafgaand aan de inwerkingtreding, rekening konden houden met de aankomende veranderingen in de regelgeving.

 • Ar 168 als uitgangspunt nemen wanneer je terugwerkende kracht gaat formuleren


Terugwerkende kracht is niet toegestaan bij: • Nieuwe (tenzij deze gunstiger is voor de verdachte, artikel 1, tweede lid Sr) of verzwaarde strafbepalingen

 • Verlenen van regelgevende bevoegdheid

 • Ter reanimatie van een vervallen regeling