Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Experiment

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Bij een experiment of een pilot wordt uitgeprobeerd welke interventies een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem.

Het kan nuttig zijn om door middel van pilots/experimenten (verschillende) voorlopige wetgeving uit te proberen. Houd er wel rekening mee dat lang niet alle wetten zich lenen voor experimenten.

Meer informatie 

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
'Het proberen waard'Voorwaarden waaraan experimenteerbepalingen die zijn neergelegd in wetgeving moeten voldoen.

Laatst gewijzigd op: 15-4-2020