Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Convenant

Trefwoord(en): Convenanten

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde (beleids-) doelstellingen. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd.

Convenanten van de rijksoverheid moeten worden opgesteld volgens de verplichte kwaliteitseis aanwijzingen voor convenanten. Deze aanwijzingen gaan in op:

  • de afwegingen bij het aangaan van convenanten;
  • inhoudelijke- en procedurele vereisten bij het opstellen van convenanten;
  • de mate van afdwingbaarheid.

Meer informatie 

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Aanwijzingen voor convenantenVoorschriften voor het opstellen van convenanten vanuit de rijksoverheid.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 9-1-2020