Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Verhouding tot hoger recht

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Verhouding tot hoger recht paragraaf

In deze paragraaf geef je aan hoe het voorstel past binnen de kaders van het hogere recht (Ar 4.43, onder f).

Terug naar boven

Aanduiding van de betreffende kaders

  • Verhouding tot Grondwet en Statuut voor het Koninkrijk.
  • Verhouding tot door Nederland geratificeerde bilaterale en multilaterale verdragen (bijv. EVRM, ILO en andere verdragen.
  • Verhouding van het voorstel tot Europees recht (bijv. vrij verkeer van personen, goederen en diensten, staatssteunaspecten en aspecten van mededinging, notificatie, privacyaspecten en eigendomsrecht).
  • Geschreven en ongeschreven rechtsbeginselen (bijv. behoorlijk bestuur, contractvrijheid, subsidiariteit, legaliteitsbeginsel; zie 6.2.3 Algemene rechtsbeginselen in het IAK).

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting
6. Wat is het beste instrument?6.2 Rechtmatigheid

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019