Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Inleiding

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de inleidende paragraaf

In de inleidende paragraaf duid je kort (maximaal tien regels) aan wat de inhoud en noodzaak van het voorstel is.

  • Meld, indien van toepassing, de naam van internationale regeling die door middel van dit voorstel wordt geïmplementeerd.
  • Vermeld daarbij de uiterste datum waarop de implementatie moet (of had moeten) zijn gerealiseerd en maak een verwijzing naar het onderdeel van de toelichting waarin de transponeringstabel is opgenomen (Ar 9.11).

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019