Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Implementatiewetgeving

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de implementatiewetgeving paragraaf

Deze paragraaf hoeft uitsluitend te worden opgenomen indien het wetsvoorstel nodig is in verband met de implementatie van een internationale regeling, zoals een EU-richtlijn of –verordening, andere bindende EU-rechtshandeling of verdragen. In deze paragraaf duid je kort de aanleiding en achtergronden van de te implementeren internationale regeling aan.

  • Geef een korte objectieve beschrijving van de strekking en de hoofdelementen van de te implementeren regeling.
  • Besteed kort aandacht aan de aanleiding en achtergrond van de te implementeren regeling.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019