Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen) paragraaf

In deze paragraaf duid je de belangrijkste (niet-financiële) gevolgen aan, zoals gewenste effecten en te verwachten neveneffecten van de regeling.

Terug naar boven

Aandachtspunten bij de beschrijving

  • Voor welke doelgroepen heeft het voorstel effecten? Bijv. burgers, bedrijven, professionals, decentrale overheden, rijksoverheid en rechterlijke macht. Indien er gevolgen zijn voor (groepen van) burgers of bedrijven, ga dan na of bij de regeling is uitgegaan van een realistische inschatting van het doenvermogen. Houdt de regeling rekening met de verschillen in doenvermogen en met de mentale belastbaarheid van burgers?
  • Om welke effecten gaat het? Bijv. verwerking van persoonsgegevens, tenzij eerder behandeld bij ‘verhouding tot hoger recht’ (Ar 4.43, onder b), regeldruk (en administratieve lasten), informatievoorziening van de rijksoverheid (Ar 4.43, onder e indien niet verderop onder “Uitvoering” vermeld), bedrijfseffecten (waaronder gevolgen voor de markt), ICT- consequenties en milieu.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting
7. Wat zijn de gevolgen?  

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019