Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Financiële gevolgen

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Financiële gevolgen paragraaf

In deze paragraaf duid je de financiële gevolgen en lasten van de regeling aan. Ook indien er geen financiële gevolgen zijn, moet dit duidelijk in de toelichting worden vermeld. (Ar 4.45)

Terug naar boven

Aandachtspunten bij de beschrijving

  • Voor welke doelgroepen heeft het voorstel financiële effecten? Bijv. burgers, bedrijven, professionals, decentrale overheden (denk aan de Financiële-verhoudingswet), rijksoverheid en rechterlijke macht.
  • Om welke soort van financiële effecten gaat het? Administratieve lasten, Uitvoeringskosten, tenzij eerder vermeld, Handhavingskosten, tenzij eerder vermeld.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting
7. Wat zijn de gevolgen?  

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019