Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Evaluatiebepaling

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Evaluatiebepaling paragraaf

In deze paragraaf ga je –als je een evaluatiebepaling invoegt-,  in op de voorgenomen wetsevaluatie.

Terug naar boven

Aandachtspunten bij de beschrijving

  • Als er in de wet staat dat de wet eenmalig of periodiek op doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk (Ar 5.58) wordt geëvalueerd, dan moet de wet ook evalueerbaar zijn. Met andere woorden dan moet duidelijk zijn wat de doelen van de wet zijn die je wilt bereiken. Hoe concreter het doel is geformuleerd , hoe beter het te evalueren is. Kijk in de hoofdlijnen van de toelichting (volgens Ar 4.43, onder a) of dit het geval is.
  • Ga na welke gegevens je nodig hebt om uiteindelijk te kunnen evalueren en geef in de toelichting aan hoe je dit geregeld hebt indien een wettelijke voorziening nodig is om deze gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld omdat het gegevens betreft waarvoor gegevensbescherming geldt. Het is van belang dat er op het moment dat de wet in werking treedt bijvoorbeeld 0-metingen worden uitgevoerd of na inwerkingtreding gegevens worden gemonitord om zo na een aantal jaar op basis van die gegevens te kunnen vaststellen of het doel van de wet bereikt is.
  • In de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 5.58) staat een minimale evaluatietermijn van vijf jaar. Is de gekozen termijn korter,  geef dan aan waarom.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting

4.1 Duidelijke doelstellingen

 

4.2 Niveaus van doelstellingen

 

7.6 Evalueren en monitoren van beleid

 

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019