Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Artikelsgewijze toelichting

Schrijfwijzer memorie van toelichting

Aandachtspunten

  • Wees beknopt.
  • Het is overbodig in de toelichting artikelen te parafraseren of te vermelden dat een artikel geen toelichting behoeft (Ar 4.48). Licht niet toe wat geen toelichting behoeft.
  • Zorg dat er geen doublures zitten tussen het algemeen deel en het artikelsgewijs deel van de memorie van toelichting.

Laatst gewijzigd op: 11-8-2020