Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Advies en consultatie

Schrijfwijzer Memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Over de Advies en consultatie paragraaf

In deze paragraaf ga je in op de uitgebrachte adviezen over het wetsvoorstel en de onderwerpen die bij de consultatie aan de orde zijn gekomen.

Terug naar boven

Aanduiding van de betreffende kaders

  • Formele advisering
    Wat waren de reacties op het voorstel in de formele adviesaanvragen (adviezen van adviescolleges en organisaties van belanghebbenden zoals veldorganisaties, vakbonden, VNG en IPO)? (Ar 4.44, eerste lid). Indien op hoofdpunten van een krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies wordt afgeweken (bijv. van de Autoriteit Persoonsgegevens) wordt dit gemotiveerd. (Ar 4.44, derde lid)
  • Wettelijke voorgeschreven adviesprocedures
    Wat waren de reacties van partijen in voorgeschreven wettelijke procedures en wat is hiermee gedaan? Denk bijvoorbeeld aan: georganiseerd overleg, raadpleging VNG en IPO en consultatie bestuurscolleges Caribisch Nederland (artikel 209 WolBES). (Ar 4.44, eerste lid)
  • (Internet)consultatie
    Welke partijen zijn gevraagd te reageren op het voorstel en wat was hun reactie? Vermeld of internetconsultatie heeft plaatsgevonden en zo niet waarom niet. Beschrijf wat de consultatie heeft opgeleverd (bijv. vermelding van respondenten en hun zienswijze) en wat hiermee is gedaan in het voorstel. De tekst ten behoeve van deze toelichtingen kan hetzelfde zijn als de tekst van het “Verslag op hoofdlijnen” bij internetconsultatie, maar mag ook meer omvatten.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen

Dit onderdeel van de Memorie van toelichting is gebaseerd op de volgende IAK-vragen.

Tabel Relevante IAK-vragen
Relevante iak-vragenToelichting
7. Wat zijn de gevolgen?  

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 2-1-2019