Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

9. Financiële gevolgen

Schrijfwijzer memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Algemeen

In de paragraaf Financiële gevolgen duid je de financiële gevolgen en lasten van de regeling aan, voor het Rijk, waar mogelijk voor maatschappelijke sectoren (artikel 3.1, aanhef en onder c, van de Comptabiliteitswet 2016) en voor decentrale overheden (artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet). Ook indien er geen financiële gevolgen zijn, moet dit ook in de toelichting worden vermeld (Ar 4.45). Deze vermelding kan desgewenst ook in de paragraaf Gevolgen (m.u.v. financiele gevolgen) of de paragraaf Toezicht en handhaving worden gedaan (zie ook de aandachtspunten bij die paragrafen).

Terug naar boven

Aandachtspunten

  • Voor welke doelgroepen heeft het voorstel financiële effecten? Denk bijvoorbeeld aan burgers, bedrijven, professionals, decentrale overheden, de rijksoverheid en de rechterlijke macht.
  • Om welke soort van financiële effecten gaat het? Denk bijvoorbeeld aan regeldruk, uitvoeringskosten (tenzij vermeld in de paragraaf Gevolgen), handhavingskosten (tenzij vermeld in de paragraaf Toezicht en handhaving).
  • Schakel je afdeling financieel economische zaken in voor hulp bij de formulering van deze paragraaf.

Terug naar boven

Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragenToelichting
7. Wat zijn de gevolgen? 

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 25-6-2019