Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

2. Implementatiewetgeving

Schrijfwijzer memorie van toelichting

Inhoudsopgave

Algemeen

De paragraaf Implementatiewetgeving hoeft uitsluitend te worden opgenomen indien het wetsvoorstel nodig is in verband met de implementatie van een internationale regeling, zoals een EU-richtlijn of –verordening, andere bindende EU-rechtshandeling of verdragen. In deze paragraaf geef je een korte, objectieve beschrijving van de strekking en de hoofdelementen van de te implementeren regeling en besteed je kort aandacht aan de aanleiding en achtergronden van de te implementeren internationale regeling.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 25-6-2019