Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Delegatie van een bevoegdheid

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. Zie titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht over deze rechtsfiguur.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016