Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Circulaires

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Circulaires zijn schriftelijke algemene mededelingen afkomstig van de rijksoverheid. Met circulaires kan de rijksoverheid beleid bekend maken, verzoeken om medewerking, inlichtingen vragen, advies geven of andere informatie geven.

Voorbeelden

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016