Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Besliskader privatisering en verzelfstandiging

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beschrijving

Bij de voorbereiding van beleid en wetgeving inzake privatisering en verzelfstandiging, moet het besliskader privatisering/verzelfstandiging van de Parlementaire Onderzoekscommissie van de Eerste Kamer gebruikt worden. Doel van het kader is vooral om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. In vijf verschillende fasen, van het voornemen tot verzelfstandiging of privatisering tot het uitvoeren van het besluit en de opvolging daarvan na afloop, geeft het besliskader inhoudelijke aandachtspunten en procesmatige richtlijnen voor het traject.

Toepassing

Het kader dient te worden toegepast bij privatiserings- en verzelfstandigingstrajecten die betrekking hebben op:

  1. zelfstandige bestuursorganen (externe verzelfstandiging); 
  2. rechtspersonen met een wettelijke taak;
  3. staatsdeelnemingen (privatisering door verkoop aandelen staat);
  4. vervreemding overheidsdiensten (privatisering door verkoop van de dienst aan de markt, soms gevolgd door introductie van concurrentie en marktwerking en regulering van de markt), en  
  5. stichtingen, in de uitzonderingssituatie dat deze door de overheid (mede) zijn opgericht met het oog op het behalen van beleidsdoelen.

Doel van het kader is vooral om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. In vijf verschillende fasen, van het voornemen tot verzelfstandiging of privatisering tot het uitvoeren van het besluit en de opvolging daarvan na afloop, geeft het besliskader inhoudelijke aandachtspunten en procesmatige richtlijnen voor het traject. Op elke categorie zijn verschillende regimes, regels en kaders van toepassing, zoals de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De minister voor W&R is verantwoordelijk voor een consistente toepassing.  

Meer informatie

Kenmerken
KenmerkToelichting
Voor wieBeleidsmakers en wetgevingsjuristen op alle beleidsterreinen
EigenaarMinisteries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
  
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 10-1-2019