Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beschrijving 

De Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst zijn aanwijzingen van de Minister President die ingaan op de mogelijkheden voor organisaties binnen de rijksdienst om marktactiviteiten te verrichten. De aanwijzingen bieden een hulpmiddel bij de belangenafweging van onder andere de wetgever bij het opdragen van marktactiviteiten door overheidsorganisaties in concurrentie met derden. Tevens kan in deze brochure gelezen worden wat de consequenties van de Aanwijzingen zijn en op welke wijze de naleving is geregeld.

Toepassing 

Voorgenomen regelgeving wordt voorafgaande aan behandeling in voorportaal, onderraad en ministerraad getoetst door de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van Veiligheid en Justitie. Bij regelgeving waarin overheidsorganisaties marktactiviteiten gaan verrichten hanteert JZW deze aanwijzingen als leidraad voor toetsing.

Meer informatie

Kenmerken
KenmerkToelichting
Voor wieBeleidsmakers en wetgevingsjuristen op alle beleidsterreinen
EigenaarMinisterie van Economische Zaken

Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
4 Wat is het doel?
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6 Wat is het beste instrument?
7 Wat zijn de gevolgen?

 Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 16-7-2019