Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van overheidsbeleid

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beschrijving

Het kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van overheidsbeleid geeft een kader voor het gebruik van conformiteitsbeoordeling als beleidsinstrument. Het standpunt bevat een beschrijving van conformiteitsbeoordeling, private zelfregulering door middel van certificeren, testen, keuren en inspecteren, en aandachtspunten en randvoorwaarden voor de toepassing ervan. Ook wordt uitgelegd hoe accreditatie zich verhoudt tot conformiteitsbeoordeling.

Beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen krijgen te maken met dit kabinetsstandpunt bij de vraag of conformiteitsbeoordeling, vaak in de vorm van certificatie, een geschikt instrument is voor het vastleggen van de publieke of private verantwoordelijkheden en het vormgeven van overheidsbeleid.

Toepassing

Het kabinetsstandpunt legt uit wanneer en op welke manieren conformiteitsbeoordeling een rol kan spelen in overheidsbeleid. Na het doornemen van de verschillende mogelijkheden en de voorwaarden waaronder hiervan gebruik kan worden gemaakt, kan een weloverwogen besluit worden genomen om al dan niet gebruik te maken van dit instrument.

Onderstaande links verwijzen direct naar de betreffende pagina in het rapport ‘Het gebruik van conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het overheidsbeleid’ van de Interdepartementale commissie conformiteitsbeoordeling en normalisatie dat aan het kabinetsstandpunt ten grondslag ligt (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 29304, nr. 6).

  1. Het bevorderen van publieke doelen met conformiteitsbeoordeling zonder dat er een relatie is met regelgeving (Kamerstukken II 2015/16, 29304, nr. 6, p. 17)
  2. Bij het overheidstoezicht rekening houden met op vrijwillige basis uitgevoerde conformiteitsbeoordeling (Kamerstukken II 2015/16, 29304, nr. 6, p. 20)
  3. Conformiteitsbeoordeling opgenomen in regelgeving (Kamerstukken II 2015/16, 29304, nr. 6, p. 23)

Meer informatie

Kenmerken
KenmerkToelichting
Voor wieAlle ministeries die bij de uitvoering van beleid overwegen gebruik te maken van conformiteitsbeoordeling (private zelfregulering door middel van certificeren, testen, keuren en inspecteren)
EigenaarMinisterie van Economische Zaken en Klimaat
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 23-6-2020