Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Kabinetsstandpunt certificatie en accreditatie in het kader van overheidsbeleid

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beschrijving 

Het kabinetsstandpunt certificatie en accreditatie in het kader van overheidsbeleid geeft een beleidskader voor nieuwe certificatieregelingen, of te vernieuwen regelingen waar een publiek belang aan de orde is. Verder geeft het kabinet aan hoe het de relatie tussen de overheid en de Raad voor de Accreditatie wil vormgeven.

Beleidsmakers en wetgevingsjuristen krijgen te maken met dit kabinetsstandpunt bij de vraag of certificatie een geschikt instrument is voor het vastleggen van de publieke of private verantwoordelijkheden en het vormgeven van overheidsbeleid.

Toepassing 

Het kabinetsstandpunt helpt om alle facetten van certificering in kaart te brengen. Na het doornemen van deze toets kan een weloverwogen besluit worden genomen om al dan niet over te gaan tot certificatie.

Onderstaande links verwijzen direct naar de betreffende pagina in het document van de indicatoren voor het al dan niet toepassen van certificatie.

  1. Levert certificatie een bijdrage aan het publiek belang?
  2. Is een beleidsmotief van certificatie aan de orde?
  3. Sprake van certificering die bijdraagt aan zelfregulering of deregulering?
  4. Sprake van certificering die bijdraagt aan bewustwording van marktpartijen en efficiënt overheidstoezicht?
  5. Sprake van een certificering die het bezit van een certificaat bij wet wil voorschrijven?

Meer informatie

Kenmerken
KenmerkToelichting
Voor wieAlle ministeries die bij de uitvoering van beleid overwegen gebruik te maken van certificatie
EigenaarMinisterie van Economische Zaken
Relevante toetsingsinstanties
EZBedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
6 Wat is het beste instrument?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 8-8-2018