Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Gevolgen voor het Openbaar Ministerie (OM)

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Om na te gaan of je beleid extra belasting of gevolgen oplevert voor het Openbaar Ministerie, kun je rekening houden met de volgende factoren:

  1. eenmalige versus structurele effecten;
  2. het verwachte aantal processen-verbaal (strafrecht), voor beroep vatbare beslissingen, bewaren en beroepen (bestuursrecht) en dagvaardingen en verzoekschriften (civiel recht);
  3. elementen uit de ontwerpregeling die de complexiteit van de zaak beïnvloeden;
  4. de onderbouwing van de effecten;
  5. de verwachte kosten en de wijze waarop deze worden gedekt

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (JenV)

Neem voor het in kaart brengen van de gevolgen voor het OM altijd contact op met de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid .

Relevante verplichte kwaliteitseisen


Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.

Relevante toetsingsinstanties


Relevante toetsingsinstantiesToelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Naar 7.3 Gevolgen voor de overheid

Laatst gewijzigd op: 7-5-2020