Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Gevolgen voor het Openbaar Ministerie (OM)

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Om na te gaan of je beleid extra belasting of gevolgen oplevert voor het Openbaar Ministerie, kun je rekening houden met de volgende factoren:
 1. eenmalige versus structurele effecten;
 2. het verwachte aantal processen-verbaal (strafrecht), voor beroep vatbare beslissingen, bewaren en beroepen (bestuursrecht) en dagvaardingen en verzoekschriften (civiel recht);
 3. elementen uit de ontwerpregeling die de complexiteit van de rechtszaak beïnvloeden;
 4. mogelijke effecten voor de gefinancierde rechtsbijstand;
 5. de onderbouwing van de effecten.

  Directie rechtsbestel JenV

  Neem voor het in kaart brengen van de gevolgen voor het OM altijd contact op met de Directie rechtsbestel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Relevante verplichte kwaliteitseisen


  Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
  Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.

  Relevante toetsingsinstanties


  Relevante toetsingsinstantiesToelichting
  JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

  Naar 7.3 Gevolgen voor de overheid

  Laatst gewijzigd op: 9-1-2020