Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Kabinetsstandpunt Vaste Verandermomenten (VVM)

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het beleid voor Vaste VeranderMomenten (VVM) richt zich op de inwerkingtreding van voorstellen voor wet- en regelgeving en de voorbereidingstijd die nodig is voor een effectieve uitvoering van deze voorstellen. Het beleid heeft vier uitgangspunten:

 1. Er zijn twee vaste inwerkingtredingdata per jaar voor wetten en algemene maatregelen van bestuur: 1 januari en 1 juli.
 2. Er zijn vier vaste inwerkingtredingdata per jaar voor ministeriële regelingen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
 3. Er geldt een minimale invoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding van de regeling.
 4. Er zijn vier uitzonderingsgronden om af te wijken van de vaste data of de minimale invoeringstermijn:

  - Hoge c.q. buitensporige private of publieke kosten van vertragingen of vervroeging 
  - Spoed- of noodregelgeving
  - Reparatieregelgeving
  - Europese of internationale regelgeving

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is eerstverantwoordelijk voor het beleid van VVM.

Toepassing

Meer informatie kun je vinden in onderstaande kabinetsbrief en factsheet. Het beleid is sinds 2011 ook opgenomen in Aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Voor vragen over de toepassing van VVM bij concrete voorstellen kun je contact opnemen met de directie Wetgeving en Juridische Zaken van je eigen ministerie.

Meer informatie

 

KenmerkenToelichting
Voor wieBeleidsmakers en wetgevingsjuristen
InformatietypeBeleidsbrief
EigenaarMinisterie van Veiligheid en Justitie
ContactpersoonSuzanne van Melis
E-mail: s.a.p.j.van.melis@minvenj.nl

 

Relevante verplichte kwaliteitseisen

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Aanwijzingen voor de Regelgeving

 

Relevante toetsingsinstanties

Relevante toetsingsinstanties
V&J rijksbrede wetgevingstoetsing

Naar 6.5 Beleid invoeren