Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Visitatie

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Visitatie wordt voornamelijk in het openbaar bestuur, de medische sector en in het hoger onderwijs toegepast. Een commissie van externe, onafhankelijke collega’s gaat op ’visite’ bij een organisatie om te zien hoe deze werkt en wat de kwaliteit van de geleverde prestaties is. Het is meestal een geregeld terugkerend onderzoek en resulteert vaak in een visitatierapport.

Visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Het doel is om de kwaliteit op markten, waar deze voor burgers en bedrijven moeilijk is in te schatten, op een bepaald niveau te houden of te verhogen. Vervolgens wordt dit  op transparante wijze aan burgers en bedrijven gecommuniceerd.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016