Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Taskforce

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een taskforce is een tijdelijke organisatie met als doel in korte tijd op een bepaald (maatschappelijk) knelpunt een aantal verbeteringen te forceren. Een taskforce biedt de mogelijkheid om een zetje in de goede richting te geven door op een aansprekende wijze de urgentie van het probleem aan te tonen en tegelijk voor voldoende draagvlak te zorgen.

Het kan zinvol zijn een taskforce in te stellen in situaties als deze:

  • wanneer een bepaald hardnekkig maatschappelijk probleem onvoldoende politieke of maatschappelijke aandacht geniet;
  • wanneer er onvoldoende draagvlak bestaat voor het oplossen van het probleem;
  • wanneer of onvoldoende duidelijk is wat het probleem is.

Het is overigens lastig om de effecten van een taskforce meetbaar te maken omdat een taskforce vaak wordt ingezet samen met andere bestuurlijke instrumenten (een stimuleringsregeling of een convenant bijvoorbeeld).

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016