Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Specifieke voorlichting

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Specifieke voorlichting is het van overheidswege verstrekken van informatie om een specifieke doelgroep kennis te laten nemen van een bepaald onderwerp, te informeren of bewust te maken.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 1-10-2021