Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Protocol

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een protocol schrijft voor hoe men om moet gaan met handelen in bepaalde situaties. Vaak wordt door middel van een protocol een gedragscode uitgewerkt. Dit gebeurt doorgaans op een zeer concrete wijze en daardoor is een protocol vaak meer voorschrijvend dan een gedragscode. Vaak is een protocol gericht op beleidsuitvoerders. 

Protocollen kunnen in allerlei situaties gebruikt worden. Het is zinvol om een protocol op te maken, omdat het gebruik hiervan kan leiden tot een daling van de uitvoerings- en handhavingskosten en van regelgeving van de overheid.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016