Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Normalisatie

Trefwoord(en): Normalisatie

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Normalisatie is het proces waarbij belanghebbende partijen op vrijwillige basis, in overleg en op basis van consensus afspraken maken. Zij kunnen afspraken maken over wat, in het licht van de stand van de techniek en de best beschikbare kennis, goede normen zijn om te hanteren bij de productie van bepaalde zaken en het leveren van diensten. Deze afspraken kunnen vrijwel overal over gaan en worden vastgelegd in normen.

Voorbeeld
Een voorbeeld is het opstellen van een norm voor telefoonopladers, zodat er één universele oplader is voor alle telefoons.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 15-8-2018