Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Instellen van een zelfstandig bestuursorgaan

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zijn buiten de gewone, departementale organisatie vallende overheidsinstanties die in een wet in het leven zijn geroepen en waaraan (door middel van attributie of delegatie) bestuursbevoegdheden zijn toegekend.

ZBO's zijn niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister, maar behoren wel tot de centrale overheid. In de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is bepaald hoe de onderlinge verhoudingen tussen minister en zelfstandig bestuursorgaan dienen te worden vormgegeven.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016