Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Gedragscode

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een gedragscode is een middel om gedrag in organisaties of binnen bijvoorbeeld een beroepsgroep te reguleren. Het is een document dat de basale verantwoordelijkheden jegens belanghebbenden aangeeft en daarvoor een aantal waarden, normen of regels formuleert voor de gehele organisatie of beroepsgroep.

Een gedragscode kan zeer effectief zijn ten behoeve van het implementeren van beleid. Daarnaast komt een gedragscode sneller tot stand dan wet- en regelgeving en geeft de gedragscode de centrale overheid een specifiek kader voor wat gebruikelijk is in de branche.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016