Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Best practices

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Best practice gaat ervan uit dat er een techniek, methode, proces, activiteit of beloningsmethodiek is die effectiever is om een bepaald resultaat te halen dan enige andere techniek, methode, etc. Bij het concept best practice staat praktijkervaring centraal.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016