Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Gedragscontracten en implementatie-intenties

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Met behulp van gedragscontracten en implementatie-intenties kan de overheid mensen ondersteunen bij het behalen van hun zelfgeformuleerde gedragsdoelen, zoals stoppen met roken.

In gedragscontracten wordt afgesproken onder welke voorwaarden welk gedrag zal worden vertoond. Het stapsgewijs uitvoeren van deze afspraken versterkt de ervaring van controle over het eigen gedrag, wat belangrijk is voor het volhouden van nieuw gedrag.

Gedragscontracten en implementatie-intenties lijken op het convenant. Contracten hebben geen juridisch afdwingbare basis, maar kunnen wel extra prikkels inbouwen. De overheid kan ook derden stimuleren met subsidies om dergelijke contracten af te sluiten.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016