Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Beleidsregels

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Met beleidsregels kan binnen de ruimte die de wet daarvoor biedt nader invulling worden gegeven aan bestaande bestuursbevoegdheden door regels te stellen waarin de interpretatieruimte van wettelijke bepalingen of de beslissingsruimte van een bestuursorgaan wordt ingekaderd.  In artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn beleidsregels gedefinieerd. 

Laatst gewijzigd op: 21-4-2020