Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 229 (Advisering)

Draaiboek voor de regelgeving

Nr. 18 tot en met 20 betreffende adviesaanvragen zijn voor verdragen niet van overeenkomstige toepassing, tenzij er in een specifiek geval een noodzaak bestaat. Nr. 20a is van overeenkomstige toepassing op verdragen. Dit betreft de situatie dat er in specifieke gevallen consultatie van het Caribische deel van Nederland dient plaats te vinden.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019