Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 228 (Openbaarheid)

Draaiboek voor de regelgeving

Ten aanzien van het openbaar maken van onderhandelingsstukken geldt artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van de Wet openbaarheid van bestuur. Zonder toestemming van de onderhandelingspartner zullen diens onderhandelingsstukken niet openbaar gemaakt kunnen worden.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018