Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 250 (Ter goedkeuring in te dienen stukken)

Draaiboek voor de regelgeving

Aan het Kabinet van de Koning worden met het oog op een indiening van een origineel wetsvoorstel de stukken meegezonden die genoemd worden in nr. 47. De tekst van het verdrag zoals gepubliceerd in het Tractatenblad, is op www.officielebekendmakingen.nl te vinden, onder vermelding van het Tractatenbladnummer. Wanneer in uitzonderlijke spoedgevallen tot indiening van het goedkeuringswetsvoorstel moet worden overgegaan voordat een verdrag in het Tractatenblad is gepubliceerd kan een kopie van de ondertekende verdragstekst worden meegezonden (als die tekst niet in het Nederlands is, vergezeld van een Nederlandse vertaling), met een separate verklaring voor het Kabinet van de Koning waarom dat zo moet. In het goedkeuringswetsvoorstel wordt dan het nummer van het Tractatenblad voorlopig open gelaten.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018