Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 259 (Bekendmaking)

Draaiboek voor de regelgeving

Ingevolge artikel 17, onderdeel b, van de Rijkswet wordt het tijdstip van inwerkingtreding van een verdrag voor het Koninkrijk bekendgemaakt in het Tractatenblad. De Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor uitgifte van het Tractatenblad, draagt hiervoor zorg. Publicatie vindt eerst plaats in het Maandbericht van het Tractatenblad en later in een aan het desbetreffende verdrag gewijd vervolg Tractatenblad. De Maandberichten zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl, en via www.minbuza.nl/verdragen.

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018